Який розділ мовознавства вивчає звуки мови, їх акустичні і артикуляційні властивості?

Наука