Який розділ фізики вивчає рух матеріальних тіл і взаємодію між ними?

Наука

від
marco
Автор:
marco
Автор (quizauthors.com)