Полоній - радіоактивний хімічний елемент 16-ї групи (за застарілою класифікації - головної підгрупи VI групи), 6-го періоду в періодичній системі Д. І. Менделєєва, з атомним номером 84, позначається символом Po (лат. Polonium).

Відноситься до групи халькогенов. При нормальних умовах являє собою м'який радіоактивний метал сріблясто-білого кольору.

Елемент відкритий в 1898 році подружжям П'єром Кюрі і Марією Склодовської-Кюрі в уранової смоляний руді.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org