Яке з перерахованих захворювань викликано не паразитами (найпростішими типу споровики)?

Наука