Яке з чисел є десятковим еквівалентом двійкового числа 1001 0011?

Наука

від Murphy