Яке словосполучення часто використовується як синонім до терміну "абзац"?

Культура