Яке слово використовується в польській мові для позначення католицького храму?

Культура

від Terry