Яке слово часто використовується для позначення підробки?

Культура

від
The Happy One
Автор:
The Happy One
Автор (quizauthors.com)