Яке місто є столицею Зімбабве?

Географія

від
dawn
Автор:
dawn
Автор (quizauthors.com)