Яке місто є столицею Єврейської автономної області?

Географія

від
Murphy
Автор:
Murphy
Автор (quizauthors.com)