Яке місто є столицею Люксембургу?

Географія

від
Polly
Автор:
Polly
Автор (quizauthors.com)