Яке місто є столицею Албанії?

Географія

від
tommy anderson
Автор:
tommy anderson
Автор (quizauthors.com)