Яке місце в світі за чисельністю населення займає Пакистан?

Географія