Біт - мінімальна одиниця виміру інформації. Різноманітність необхідно при передачі інформаціі.На фізичному рівні біт є осередком пам'яті, яка в кожен момент часу знаходиться в одному з двох станів: «0» або «1». Якщо кожна точка деякого зображення може бути тільки або чорної, або білої, таке зображення називають двійкового, тому що кожна точка являє собою осередок пам'яті ємністю 1 біт. Лампочка, яка може або «горіти», або «Не горіти» також символізує біт. Класичний приклад, який ілюструє 1 біт інформації - кількість інформації, що отримується в результаті підкидання монети - "орел" чи "решка".