Фізика - область природознавства: наука про найпростіші і, разом з тим, найбільш загальні закони природи, про матерії, її структурі та рух. Закони фізики лежать в основі всього природознавства.

Термін «фізика» вперше фігурує в творах одного з найвидатніших мислителів давнини - Аристотеля (IV століття до нашої ери). Спочатку терміни «фізика» і «філософія» були синонімами, так як в основі обох дисциплін лежало прагнення пояснити закони функціонування Всесвіту. Однак в результаті наукової революції XVI століття фізика розвинулася в самостійну наукову галузь.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org