Донос - в старому російською право - повідомлення владі про злочин. У сучасному слововживанні - повідомлення владі (взагалі будь-якого начальству) про чиїсь дії, негожих з точки зору начальника, але не з точки зору суспільства (або про таких, які, з точки зору суспільства, є дрібними проступками і приватними конфліктами, в які аморально вмішувати влада). Сучасне значення слова суто негативне; в юридичному слововживанні воно залишилося тільки в терміні «завідомо неправдивий донос».

P.S. Ябеда - слово, що позначає в середньовічній Русі назву судових, судових та канцелярських справ.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org