Як в літературі можна назвати найбільш напружений момент у розвитку дії?

Культура

від
Сursed Dawn
Автор:
Сursed Dawn
Автор (quizauthors.com)