Як називають шлюб між людьми різних станів, що відрізняються за майновим станом?

Культура