Утриманець - особа, що перебуває на тривалому або постійному матеріальному або грошове забезпечення з боку інших осіб.

У російському праві утриманець - це непрацездатна людина, найчастіше має групу інвалідності. Утриманцями не є тимчасово безробітні працездатні люди.

Серед утриманців можна виділяти два типи - утриманців держави (кооперативних і громадських організацій) і утриманців окремих осіб. До першого типу відносяться пенсіонери, стипендіати, вихованці дитячих будинків. А до другого діти, що живуть під опікою батьків, або в більш загальному випадку люди, що живуть на кошти інших громадян.

Утриманці мають деякі права в галузі пенсійного забезпечення, наприклад, в разі втрати годувальника. При цьому особа, яка забезпечує утриманців, звільняється від частини податку, на суму що дорівнює добутку мінімуму зарплати (неоподатковуваної) на кількість утриманців.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org