Як називають буддійське, індуїстська або даосcкое спорудження культового характеру?

Культура