Органічна хімія - це розділ хімічної науки, в якому вивчаються сполуки углeрода, зокрема їх будова, властивості, способи одержання і практичне використання.

З'єднання, до складу яких входить вуглець (в поєднанні з воднем) і їх похідні, називаються органічними. Завдяки особливим властивостям елемента вуглецю, органічні сполуки дуже численні. Зараз відомо понад 10 млн синтетичних і природних органічних речовин, і їх число збільшується щороку на 250-300 тис.

За багатством і різноманіттям своїх похідних вуглець залишає далеко позаду всі інші елементи, разом узяті (хімічних сполук, що не містять вуглець в своєму складі, відомо лише кілька десятків тисяч). Завдяки цьому детальне вивчення хімії вуглецю було виділено в самостійну область, звану органічною хімією.

Органічна хімія має виключно важливе значення. Природні органічні речовини і їх перетворення лежать в основі явищ Життя. Тому органічна хімія дозволяє глибше зрозуміти суть явищ живої природи.

P.S. Біохімія - наука про хімічний склад живих клітин і організмів, а також про що лежать в основі їх життєдіяльності хімічних процесах.

Нафтохімія - розділ хімії, що вивчає механізм перетворень вуглеводнів нафти і природного газу в корисні продукти і сировинні матеріали.

Хімія одноуглеродних молекул - розділ хімії, що вивчає різні класи речовин, до складу молекули яких входить тільки один атом вуглецю.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org