Плавлення - це процес переходу тіла з кристалічного твердого стану в рідке, тобто перехід речовини з одного агрегатного стану в інше.

Плавлення відбувається з поглинанням теплоти плавлення і є фазовим переходом першого роду, яке супроводжується стрибкоподібним зміною теплоємності в конкретній для кожної речовини температурної точці перетворення - температура плавлення. Здатність плавитися відноситься до фізичних властивостей речовини.

Багато речовин при нормальному тиску не мають рідкої фази. При нагріванні вони шляхом сублімації відразу переходять в газоподібний стан.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org