Як називався комплекс каральних заходів, що служив засобом залякування антибільшовицьких сил?

Історія