Як називали нижче посадова особа міської поліції в Російській імперії - поліцейського сторожа?

Історія