В якому році був введений в науковий обіг термін «культурний шок»?

Культура