Амальгама - рідкі або тверді сплави ртуті з іншими металами. Також амальгама може бути розчином які поводяться аналогічно металам іонних комплексів (наприклад, амонію).

Амальгаму використовують при золоченні металевих виробів, у виробництві дзеркал, а також в люмінесцентних лампах, в тому числі компактних люмінесцентних лампах і індукційних лампах. Амальгами лужних металів і цинку в хімії застосовують як відновники. Амальгаму використовують при електролітичному отриманні рідкісних металів, добуванні деяких металів з руд (див. Амальгамування). Амальгаму застосовують при холодному зварюванні в мікроелектроніці. У багатьох країнах амальгама срібла все ще застосовується в стоматології як матеріал зубних пломб.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org