Член пропозиції - синтаксична функція слів і словосполучень в пропозиціях.

Підлягає в синтаксисі - головний член речення, який позначає предмет, дію якого виражається присудком. При синтаксичному розборі пропозиції підмет підкреслюється однією рисою.

Присудок - головний член речення, яким буває дієслово, пов'язаний з підметом і відповідає на питання: що робить предмет (або особа) ?, що буде робити? (Особа) що зробить? що з ним відбувається ?, який він ?, що він таке ?, хто він такий? та ін. Присудок позначає дію або стан предметів, осіб, дій, якими виражено підлягає.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org