Скільки лівшів було серед учасників групи The Beatles?

Суспільство

від
Сursed Dawn
Автор:
Сursed Dawn
Автор (quizauthors.com)

РЕКЛАМА