Кров - рідка рухлива сполучна тканина внутрішнього середовища організму, яка складається з рідкого середовища - плазми і зважених в ній клітин - формених елементів: клітин лейкоцитів, еритроцитів і тромбоцитів (кров'яні пластинки). Циркулює по замкнутій системі судин під дією сили ритмічно скорочується серця і не повідомляється безпосередньо з іншими тканинами тіла через наявність гистогематических бар'єрів. В середньому, у чоловіків в нормі обсяг крові становить 5,2 л, у жінок - 3,9 л, тоді як у новонароджених її кількість становить 200-350 мл. Масова частка крові в загальній масі тіла людини для дорослої людини становить 6-8%.

У хребетних кров має червоний колір (від блідо-до темно-червоного). Самі еритроцити жовто-зелені і лише в сукупності утворюють червоний колір, в зв'язку з наявністю в них гемоглобіну. У деяких молюсків і членистоногих кров має блакитний колір за рахунок наявності Гемоціанін (медьсодержащий функціональний аналог гемоглобіну). У людини кров утворюється з кровотворних стовбурних клітин, кількість яких становить близько 30000, в основному в кістковому мозку, а також в лімфатичних вузлах і селезінці.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org