Фотон - елементарна частинка, квант електромагнітного випромінювання (у вузькому сенсі - світла) у вигляді поперечних електромагнітних хвиль і переносник електромагнітного взаємодії. Це безмасові частка, здатна існувати в вакуумі, тільки рухаючись зі швидкістю світла. Електричний заряд фотона також дорівнює нулю. У фізиці фотони позначаються літерою γ. Сучасна наука розглядає фотон як фундаментальну елементарну частинку, яка не володіє будовою і розмірами.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org