«Панове Головльови» - роман М. Е. Салтикова-Щедріна, написаний в 1875-1880 роках. Спочатку задум автора був обмежений створенням окремих оповідань, що входять в сатиричний цикл «Благочинні мови» і публікувалися на сторінках журналу «Вітчизняні записки»; в перших нарисах Іуда Головльов виглядав другорядним персонажем, образ якого почав розвиватися в міру роботи над сімейною хронікою. У вигляді окремої книги роман вперше опублікований в 1880 році.

«Дядя Ваня» - п'єса А. П. Чехова з підзаголовком «Сцени з сільського життя в чотирьох діях». Остаточно завершена в 1896 році.

«Вишневий сад» - п'єса в чотирьох діях Антона Павловича Чехова, жанр якої сам автор визначив як комедія. П'єса написана в 1903 році. Одне з найвідоміших творів Чехова і одна з найвідоміших російських п'єс, написаних в той час.

«Три сестри» - п'єса в чотирьох діях А. П. Чехова, написана в 1900 році.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org