Базидіоміцети - це велика група грибів (близько 30 тис. Видів), в яку об'єднані майже всі шапинкових грибів. Їх вегетативне тіло представляє собою розгалужений міцелій, що складається з членистих гіф.

Клас Базідіальниє гриби включає св. 15 тис. Видів; багато з них їстівні (берёзовік, білий гриб, груздь і ін.), деякі отруйні (мухомор, бліда поганка і ін.), є види, що викликають гниль деревини, а також вражають багато с.-г. культури.

Дізнатися більше: ua-referat.com