Колоквіум - форма перевірки і оцінювання знань учнів в системі освіти, переважно в ВУЗах.

Як правило, являє собою проведений з ініціативи викладача проміжний міні-іспит один або кілька разів на семестр, який має на меті зменшити список тем, винесених на основний іспит, і оцінити поточний рівень знань студентів. В ході колоквіуму можуть також перевірятися проекти, реферати та інші письмові роботи учнів.

Оцінка, отримана на колоквіумі, може впливати на оцінку на основному іспиті (в різних вузах на цей рахунок прийняті різні правила). У деяких випадках викладач виносить на колоквіум все пройдені теми і студент, як на підсумковому іспиті, отримує єдину оцінку, що йде в залік з дисципліни.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org