Одним з глобальних викликів сучасності, що сприяють розвитку економік одних країн і відставання інших, є все більш активне поширення інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ). ІКТ тягнуть модернізацію системи державного управління, забезпечують можливість введення нових бізнес-форматів, впливають на переосмислення загальнолюдських цінностей і забезпечують реальний перехід від влади матеріальних ресурсів (землі, капіталу) до влади ресурсів нематеріальних (інформації, знань).

З метою збереження і нарощування конкурентних переваг сучасні держави зацікавлені в розвитку ІКТ, їх повсюдне використання. На території держав створюється новий уклад суспільних відносин, формується інформаційне суспільство та економіки знань, де головним ресурсом є інформація.

Саме доступ до інформації та можливість її осмислення створюють конкурентні переваги для власників даних

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org