Герпетологія (від давньо-грецького "herpien", що означає "повзти") є розділом зоології, який займається вивченням земноводних (або амфібій) і плазунів (або рептилій). При цьому до земноводним відносять жаб, жаб, саламандр, тритонів і безногих земноводних (червяг), а до плазунів - змій, ящірок, двуходок (амфісбен), черепах, крокодилів, і гаттерій (туатара). Іноді науку про земноводних називають батрахологіей (від грец. "Батрахос" - жаба), а розділ про змій називають серпентологів (від латинського "serpentis" - змія).

Що стосується вивчення інших видів тварин, перерахованих у відповідях, то розділ зоології, що вивчає раковини і молюсків називається конхіологія (від давньо-грецького "konkhos" - «раковина»), а розділ зоології, що вивчає комах і членистоногих, називається ентомологія (від давньо грецького "entomon" - "комаха").

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org