Логотип якій компанії зображений на фото?

Суспільство

від
Raytheda Peacock
Автор:
Raytheda Peacock
Автор (quizauthors.com)