Сократа називають першим філософом у власному розумінні цього слова. В особі Сократа філософствує мислення вперше звертається до себе самого, досліджуючи власні принципи і прийоми.

Сократ (470/469 р. До н.е.., Афіни - 399 м. До н.е.., Там же) - давньогрецький філософ, вчення якого знаменує поворот у філософії - від розгляду природи і світу до розгляду людини. Його діяльність відкрила нове русло в розвитку античної філософії.

Своїм методом аналізу понять (майевтика, діалектика) і ототожненням позитивних якостей людини з його знаннями він звернув увагу філософів на важливе значення людської особистості.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org