Варяги - група в складі населення Давньої Русі, що носить етнічний, професійний, соціальний характер. На Русі варягами називали вихідців зі Скандинавії. Варяги відомі як наймані воїни або торговці в Давньоруській державі (IX-XII ст.) І Візантії (XI-XIII ст.).

Давньоруський літопис Повість временних літ пов'язує з варягами-руссю поява держави Русь ( «покликання варягів»). Ряд джерел зближує поняття «варяги» зі скандинавськими вікінгами, вказуючи на заміну з XII століття раніше використовувалася лексеми «варяги» псевдоетнонімом «німці».

З візантійських джерел відомі варяги (варанги) як особливий загін на службі у візантійських імператорів з XI століття. Скандинавські джерела також повідомляють про те, що деякі вікінги вступали в загони варягів (верінгов), перебуваючи на службі у Візантії в XI столітті.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org