Кого мали на увазі під «німцями» на Русі?

Історія

від
tommy anderson
Автор:
tommy anderson
Автор (quizauthors.com)