Магма є природним, найчастіше силікатна, розпечений, рідкий розплав, що виникає в земній корі або у верхній мантії, на великих глибинах, і при охолодженні формує магматичні гірські породи. Излившаяся магма, яка втратила більшу частину летючих компонентів (таких як вода, вуглекислий газ, фтор, хлор та ін.) - називається лава.

У магмі містяться практично всі хімічні елементи таблиці Менделєєва, серед яких: Si, Al, Fe, Са, Mg, К, Ti, Na, а також різні леткі компоненти (оксиди вуглецю, сірководень, водень, фтор, хлор та ін.) І пароподібна вода. Летючі компоненти при кристалізації магми на глибині частково входять до складу різних мінералів (амфібол, слюд та інших).

У рідкісних випадках відзначаються магматичні розплави несилікатного складу, наприклад, лужно-карбонатного (вулкани Східної Африки) або сульфідного. У міру просування магми вгору, кількість летючих компонентів скорочується. Дегазована магма, що вилилася на поверхню, називається лавою.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org