Кримінально-виконавчий кодекс Російської Федерації (ДВК РФ) - кодифікований нормативно-правовий акт (федеральний закон), основне джерело кримінально-виконавчого права, що регулює суспільні відносини, що виникають в процесі і з приводу виконання всіх видів кримінальних покарань та застосування інших заходів кримінально-правового характеру на території Російської Федерації.

Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації (КПК РФ) - основне джерело кримінально-процесуального права, що встановлює і регулює порядок кримінального судочинства на території Російської Федерації. Це кодифікований нормативно-правовий акт, який є основним джерелом, що регулює порядок кримінального судочинства на території Росії.

Кримінальний кодекс Російської Федерації (КК РФ) - основний і єдиний джерело кримінального права, єдиний нормативний акт, що встановлює злочинність і караність діянь на території Російської Федерації.

Кримінально-прісягательний кодекс не існує.

Дізнатися більше: www.consultant.ru