Піковий туз - гральна карта з одним очком (туз) пікової масті. В англомовних країнах, де піки вважаються старшої мастю, піковий туз традиційно вважається найстаршою картою в колоді, хоча в деяких критичних іграх його старшинство може бути і іншим.

У європейській і американській поп-культурі туз пік вважається «Картою Смерті». Існує кілька ідіом, пов'язаних з тузом пік. Так, наприклад, в англійській мові є вираз «black as the ace of spades» - «чорний як піковий туз». Причому мова може йти як про колір - «абсолютно чорний», «чорніше чорного», так і про расу людини. Французи кажуть «fichu comme l'as de pique» - «Проклятий як піковий туз».

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org