Лінгвістика (від лат. Lingua - мова), мовознавство, мовознавство - наука, що вивчає мови.

Це наука про природну людську мову взагалі і про всіх мовах світу як його індивідуалізованих представників.

У широкому сенсі слова лінгвістика підрозділяється на наукову і практичну. Найчастіше під лінгвістикою мається на увазі саме наукова лінгвістика. Є частиною семіотики як науки про знаки.

Лінгвістикою професійно займаються вчені-лінгвісти.

Лінгвістика вивчає не тільки існуючі (що існували або можливі в майбутньому) мови, а й людську мову взагалі. Язик не дано лінгвістові в прямому спостереженні; безпосередньо спостережувані лише факти мови, або мовні явища, тобто мовні акти носіїв живої мови разом з їх результатами (текстами) або мовний матеріал (обмежене число письмових текстів на мертвому мовою, яким вже ніхто не користується в якості основного засобу спілкування).

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org