Дюна - позитивна форма рельєфу; піщаний пагорб, що утворився під впливом вітру. Поняття «дюни» застосовується до всіх піщаним скупчень, незалежно від їх зонально-кліматичних умов.

У піщаних пустелях поодинокі дюни зливаються, формуючи величезні ланцюга, перпендикулярні напрямку пануючих вітрів, причому нахил сторін кожної ланцюга такий же, як і у одиночній дюни.

Дюни поширені на піщаних берегах річок, озер і морів в різних грунтово-рослинних зонах планети (степова, лісова і т. П.).

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org