Сиквел (англ. Sequel від лат. Sequella «продовження; додаток») - книга, фільм або будь-яке інше творче оповідання, за сюжетом є продовженням будь-якого твору.

Пріквел (англ. Prequel, контамінація приставки pre- ( «до») і sequel) - твір, хронологічно описує події, що передували більш раннього початкового твору.

Інтерквел (англ. Interquel, контамінація приставки inter- - «між» і sequel) - художній твір, сюжетні події якого відбуваються між подіями раніше створених творів. Таким чином, інтерквел є одночасно сіквелом для одного твору і приквелом для іншого.

Мідквел (англ. Midquel, контамінація приставки mid- від англ. Middle - «середина» і sequel) - фільм, книга або будь-який художній твір, що розвиває сюжет попередніх творів на ту ж тему. Особливість мідквела в тому, що зображувані в ньому події хронологічно відносяться до періоду всередині вихідного сюжету (на відміну від сиквела, в якому події слідують за оригінальними, і пріквела, в якому вони передують).

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org