Сейсмологія (від ін. -Греч. Σεισμός - (землі) трясіння і λόγος - слово, мова) - наука про поширення сейсмічних хвиль в надрах Землі. Тільки за допомогою сейсмології вдалося скласти картину глибинної будови земної кулі (кора, мантія, зовнішнє та внутрішнє ядро). Також сейсмологія займається землетрусами, рухами платформ, моніторингом розробок рудних родовищ та ін. Сейсмологія - це наука, що займається вимірами і аналізом всіх рухів, які реєструються сейсмографами на поверхні твердої Землі.

Основне завдання сейсмології полягає у вивченні внутрішньої будови Землі. Тому дуже важливо знати, як відхилення від однорідності впливають на поширення сейсмічних хвиль. По суті всі прямі дані про внутрішню будову Землі, наявні в нашому розпорядженні, отримані зі спостережень за поширенням пружних хвиль, порушуваних при землетрусах.

Дізнатися більше: en.wikipedia.org