Філогенез, або філогенія - історичний розвиток організмів. У біології філогенез розглядає розвиток біологічного виду в часі. Біологічна класифікація заснована на філогенезі, але методологічно може відрізнятися від філогенетичного подання організмів.

Філогенез розглядає еволюцію як процесу, в якому генетична лінія - організми від предка до нащадків - розгалужується в часі, і її окремі гілки можуть набувати ті чи інші зміни або зникати в результаті вимирання.

Аналіз филогении далекий від завершення, оскільки являє собою виявлення одноразових неповторних еволюційних подій, що сталися в минулому, і тому може здійснюватися тільки непрямими методами. Для реконструкції та філогенії необхідно максимально повне знання про різноманітність видів; проте в даний час науці все ще відома лише мала частина видів живих організмів, що мешкають на Землі, і мізерно мала частина видів, що мешкали на Землі в минулому.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org