Берестяні грамоти - листи і записи на корі берези, пам'ятники писемності Стародавньої Русі XI-XV ст. Берестяні грамоти представляють першорядний інтерес як джерела з історії суспільства і повсякденному житті середньовічних людей, а також з історії східнослов'янських мов. Берестяная писемність відома також ряду інших культур народів світу.

Місцем, де вперше були виявлені берестяні грамоти середньовічної Русі, став Великий Новгород, де природні умови, а саме характер грунтового покриву, сприяв їх збереження. Тут ще в кінці XIX століття були відкриті фрагменти берестяних грамот, які зберігалися в музеї новгородських старожитностей, який був відкритий місцевим краєзнавцем і археологом-аматором В. С. Передольская (1833-1907).

На жаль, сам Василь Передольская, не володіючи необхідними джерелознавчих знаннями, прочитати тексти на цих фрагментах не зумів, а більша частина його колекції була втрачена ще в 1920-ті роки.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org