У царській Росії кріпацтво набув значного поширення у XVI столітті, офіційно підтверджено Соборним укладенням від 1649 року, скасовано 19 лютого 1861 року (3 березня 1861) царським маніфестом.

Кріпосне право в Росії - існувала, починаючи з Київської Русі XI століття, система правовідносин, що випливали із залежності хлібороба-селянина від поміщика, власника землі, що населяє і оброблюваної селянином.

У Київській Русі і Новгородської республіці невільні селяни поділялися на категорії: смердів, закупів і холопів.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org