Період - рядок періодичної системи хімічних елементів, послідовність атомів по зростанню заряду ядра і заповнення електронами зовнішньої електронної оболонки.

Періодична система має сім періодів. Перший період, що містить 2 елемента, а також другий і третій, що налічують по 8 елементів, називаються малими. Решта періоди, які мають 18 і більше елементів - великими. Сьомий період не завершений. Номер періоду, до якого відноситься хімічний елемент, визначається числом його електронних оболонок (енергетичних рівнів).

Кожен період (за винятком першого) починається типовим металом (Li, Nа, К, Rb, Cs, Fr) і закінчується благородним газом (Ne, Ar, Kr, Хе, Rn, Og), якому передує типовий неметалл.

Дізнатися більше: ru.wikipedia.org